Wet op de privacy - Hemmerven

Ga naar de inhoud

Wet op de privacy

Zwembadnieuws > Van het bestuur
De nieuwe privacy wetgeving (AVG) is betrekkelijk complex. Wat echter duidelijk is. Veel dingen mogen niet meer gepubliceerd worden en sommige gegevens dienen beperkt en veilig opgeslagen. Wat o.a. niet meer is toegestaan, is het tonen van foto's waarop personen zichtbaar aanwezig zijn. Reden waarom wij de fotopagina hebben opgeheven, daar op vrijwel alle foto's mensen herkenbaar zijn in meerdere of mindere mate. Verder slaan wij geen persoonsgegevens op, binnen onze website. De gegevens, welke wij u vragen t.b.v. de abbonnementen en andere kaarten, zijn noodzakelijk voor de verwerking van deze kaarten en als contactgegevens gedurende het lopende jaar in geval van calimiteiten. Deze gegevens levert u echter niet digitaal aan en worden door ons digitaal verwerkt en opgeslagen op een afzonderlijk en met wachtwoord beveiligd opslagmedium. Dit medium is via internet niet benaderbaar. Deze gegevens worden door ons niet ter beschikking van derden gesteld en alle door u aangeleverde gegevens worden standaard aan het einde van het seizoen gewist.

Soms plaatsen wij bij een berichtgeving nog wel een of meerdere foto's. Echter is dit uitsluitend met toestemming van de afgebeelde persoon of personen of hun wettelijk vertegenwoordigers.

Mocht u ondanks de zorgvuldigheid die wij trachten te garanderen toch een onvolkomenheid u aangaande op onze site zien, dan kunt u dit melden bij secretariaat@hemmerven.nl.
Terug naar de inhoud